banner
banner

Bài học & chia sẻ mới

Trung tâm đào tạo thợ sửa máy tính tại tphcm

1074 lượt xem
Trung tâm đào tạo thợ sửa máy tính tại tphcm

Tin Học KEY xin giới thiệu với các bạn khóa học “ SỬA CHỮA MÁY TÍNH và MẠNG “. Học 3 tháng bao ra nghề. 100% thời gian học là thực hành. Mỗi học viên được thực hành trên 1 máy riêng biệt.

Chiêu sinh hàng tuần các lớp sửa chữa máy tính

1240 lượt xem
Chiêu sinh hàng tuần các lớp sửa chữa máy tính

Tin Học KEY xin giới thiệu với các bạn khóa học “ SỬA CHỮA MÁY TÍNH và MẠNG “. Học 3 tháng bao ra nghề. 100% thời gian học là thực hành. Mỗi học viên được thực hành trên 1 máy riêng biệt.

Học thực hành nghề sửa chữa máy tính

1176 lượt xem
Học thực hành nghề sửa chữa máy tính

Tin Học KEY xin giới thiệu với các bạn khóa học “ SỬA CHỮA MÁY TÍNH và MẠNG “. Học 3 tháng bao ra nghề. 100% thời gian học là thực hành. Mỗi học viên được thực hành trên 1 máy riêng biệt.