banner
banner

Bài học & chia sẻ mới

Khóa nghề sửa chữa máy tính thực hành

1026 lượt xem
Khóa nghề sửa chữa máy tính thực hành

Tin Học KEY xin giới thiệu với các bạn khóa học “ SỬA CHỮA MÁY TÍNH và MẠNG “. Học 3 tháng bao ra nghề. 100% thời gian học là thực hành. Mỗi học viên được thực hành trên 1 máy riêng biệt.

Học sửa chữa máy tính, học 3 tháng

1195 lượt xem
Học sửa chữa máy tính, học 3 tháng

Tin Học KEY xin giới thiệu với các bạn khóa học “ SỬA CHỮA MÁY TÍNH và MẠNG “. Học 3 tháng bao ra nghề. 100% thời gian học là thực hành. Mỗi học viên được thực hành trên 1 máy riêng biệt.

Khóa nghề thực hành sửa chữa máy tính

1175 lượt xem
Khóa nghề thực hành sửa chữa máy tính

Tin Học KEY xin giới thiệu với các bạn khóa học “ SỬA CHỮA MÁY TÍNH và MẠNG “. Học 3 tháng bao ra nghề. 100% thời gian học là thực hành. Mỗi học viên được thực hành trên 1 máy riêng biệt.