banner
banner

Bài học & chia sẻ mới

Học sửa chữa máy tính, học 3 tháng

1283 lượt xem
Học sửa chữa máy tính, học 3 tháng

Tin Học KEY xin giới thiệu với các bạn khóa học “ SỬA CHỮA MÁY TÍNH và MẠNG “. Học 3 tháng bao ra nghề. 100% thời gian học là thực hành. Mỗi học viên được thực hành trên 1 máy riêng biệt.

Khóa nghề thực hành sửa chữa máy tính

1270 lượt xem
Khóa nghề thực hành sửa chữa máy tính

Tin Học KEY xin giới thiệu với các bạn khóa học “ SỬA CHỮA MÁY TÍNH và MẠNG “. Học 3 tháng bao ra nghề. 100% thời gian học là thực hành. Mỗi học viên được thực hành trên 1 máy riêng biệt.