banner
banner

Bài học & chia sẻ mới

Cách tăng sáng trong photoshop.

2896 lượt xem
Cách tăng sáng trong photoshop.

Tut này được viết ra nhằm hướng dẫn cho các bạn đã biết chụp ảnh nhg đang tập tọe PS, đây là những kinh nghiệm của cá nhân, là sự hướng dẫn của người đi trước chỉ đường cho người đi sau. Bài Tut sẽ trình bày lần lượt các kỷ năng cơ bản nhất trg PS và

Hệ thống số nhị phân.

3184 lượt xem
Hệ thống số nhị phân.

Hệ thống số ta dùng hằng ngày là Thập Phân (Decimal). Thập là 10, có nghĩa là ta dùng 10 dấu hiệu khác nhau để viết một con số. Khi đếm từ 0 đến 9 ta viết ra liên tục các dấu hiệu 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9...

Chương 1-Sơ lược lịch sử phát triển của mạng máy tính.

2912 lượt xem
Chương 1-Sơ lược lịch sử phát triển của mạng máy tính.

Vào giữa những năm 50 khi những thế hệ máy tính đầu tiên được đưa vào hoạt động thực tế với những bóng đèn điện tử thì chúng có kích thước rất cồng kềnh và tốn nhiều năng lượng. Hồi đó việc nhập dữ liệu vào các máy tính được thông qua các tấm bìa...

Căn bản về TCP/IP

2455 lượt xem
Căn bản về TCP/IP

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) là một bộ protocols (giao thức) được thiết kế để đạt hai mục tiêu chính: Cho phép truyền thông qua các đuờng dây của mạng rộng (Wide Area Network - WAN). Cho phép truyền thông giữa các môi trường..

Subnet Masks

2256 lượt xem
Subnet Masks

Khi ta chia một Network ra thành nhiều Network nhỏ hơn, các Network nhỏ nầy được gọI là Subnet. Theo quy ước, các địa chỉ IP được chia ra làm ba Class (lớp) như sau:...